חניון מחסה לציבור רחוב מנחם בגין מגדלי אביב

כשיר לשימוש, חניון מחסה מגדלי אביב
כשיר לשימוש, חניון מחסה מגדלי אביב