חניון מחסה לציבור רחוב ניסים אלוני ג'י צמרת

כשיר לשימוש, חניון מחסה ג'י צמרת
כשיר לשימוש, חניון מחסה ג'י צמרת