חניון מחסה לציבור רחוב נירים בית קנדה

כשיר לשימוש, חניון מחסה בית קנדה
כשיר לשימוש, חניון מחסה בית קנדה