חניון מחסה לציבור רחוב פרישמן מגדל פרישמן

כשיר לשימוש, חניון מחסה מגדל פרישמן
כשיר לשימוש, חניון מחסה מגדל פרישמן