חניון מחסה לציבור רחוב פרישמן תל נורדאו

כשיר לשימוש, חניון מחסה תל נורדאו
כשיר לשימוש, חניון מחסה תל נורדאו