חניון מחסה לציבור רחוב צייטלין בית הכוהנים

כשיר לשימוש, חניון מחסה בית הכוהנים
כשיר לשימוש, חניון מחסה בית הכוהנים