חניון מחסה לציבור רחוב רוטשילד בית ציון

כשיר לשימוש, חניון מחסה בית ציון
כשיר לשימוש, חניון מחסה בית ציון