חניון מחסה לציבור רחוב ריב"ל עמגר

כשיר לשימוש, חניון מחסה עמגר
כשיר לשימוש, חניון מחסה עמגר