חניון מחסה לציבור רחוב תובל בית צרפת (דלדר) בע"מ

כשיר לשימוש, חניון מחסה בית צרפת (דלדר) בע"מ
כשיר לשימוש, חניון מחסה בית צרפת (דלדר) בע"מ