חניון עירוני הסינרמה

חניון של אחוזת החוף
חניון של אחוזת החוף