חניון קניון עזריאלי

מחיר שעה ראשונה או חלק ממנה - 15 ש"ח מחיר שעה שניה ושלישית, כל רבע שעה - 3 ש"ח מחיר שעה רביעית וחמישית, כל רבע שעה - 5 ש"ח מחיר יום שלם - 100 ש"ח נלקח מ: https://www.yarin-shahaf.co.il/parking.html. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו
מחיר שעה ראשונה או חלק ממנה - 15 ש"ח מחיר שעה שניה ושלישית, כל רבע שעה - 3 ש"ח מחיר שעה רביעית וחמישית, כל רבע שעה - 5 ש"ח מחיר יום שלם - 100 ש"ח נלקח מ: https://www.yarin-shahaf.co.il/parking.html. אם המידע חלקי או חסר, הרגישו חופשי לערוך ולעדכן מחירים לטובת כולנו