חניית ביה"ס 'יד המורה' ומל"ד

100 חניות חינם ברמת אשכול! החניה נמצאת סמוך לטיפת חלב, כללית, מאוחדת, המרכז המסחרי של רמת אשכול ושני בתי הספר. במקום ישנם גם חניות עפר וגם חניון אספלט. http://bit.ly/35OxwQS
100 חניות חינם ברמת אשכול! החניה נמצאת סמוך לטיפת חלב, כללית, מאוחדת, המרכז המסחרי של רמת אשכול ושני בתי הספר. במקום ישנם גם חניות עפר וגם חניון אספלט. http://bit.ly/35OxwQS