חניית בית ספר זיו

150 חניות חינם בבית הכרם! חניית בית הספר זיו. סמוך לבית הספר זיו נמצא גם המרכז הקהילתי בית הכרם אליו מגיעים רבים מתושבי השכונה. http://bit.ly/35OxwQS
150 חניות חינם בבית הכרם! חניית בית הספר זיו. סמוך לבית הספר זיו נמצא גם המרכז הקהילתי בית הכרם אליו מגיעים רבים מתושבי השכונה. http://bit.ly/35OxwQS