חנן מרגילן

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח הורביץ ישראל -054-8450018 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%97%d7%a0%d7%9f-%d7%9e%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%9f/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח הורביץ ישראל -054-8450018 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%97%d7%a0%d7%9f-%d7%9e%d7%a8%d7%92%d7%99%d7%9c%d7%9f/