חצות וחצי

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח מחפוד אלמוג – 055-6636938 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%97%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%97%d7%a6%d7%99/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח מחפוד אלמוג – 055-6636938 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%97%d7%a6%d7%95%d7%aa-%d7%95%d7%97%d7%a6%d7%99/