טובים ירקות ופירות

ירקן כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח שבתאי יצחק - 054-8470050
ירקן כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח שבתאי יצחק - 054-8470050