טיפת חלב תחנה מרכזית

טיפת חלב עירונית שמשרתת את איזור תחנה מרכזית
טיפת חלב עירונית שמשרתת את איזור תחנה מרכזית