טל השדה

ירקן כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח סולימן מוריס – 052-3568789 מפקח הרב טראב עזרא – 054-8440626 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%98%d7%9c-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%94/
ירקן כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח סולימן מוריס – 052-3568789 מפקח הרב טראב עזרא – 054-8440626 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%98%d7%9c-%d7%94%d7%a9%d7%93%d7%94/