יב7 מדעים

שולחן נמצא כרגע במקום המפריע למעבר
שולחן נמצא כרגע במקום המפריע למעבר