יודה- מרכז הצעירים

מרכז הצעירים של מודיעין, מגוון רחב של פעילויות וחללי לימוד ועבודה
מרכז הצעירים של מודיעין, מגוון רחב של פעילויות וחללי לימוד ועבודה