יוסף גריל ישראלי

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח פרנק צבי -052-7623918 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9c-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח פרנק צבי -052-7623918 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%a3-%d7%92%d7%a8%d7%99%d7%9c-%d7%99%d7%a9%d7%a8%d7%90%d7%9c%d7%99/