ים צבעים בצלחת סניף הנרייטה סולד

מסעדה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אלבז חי – 052-5251330 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%99%d7%9d-%d7%a6%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%aa-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%94%d7%a0%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%98%d7%94-%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%93/
מסעדה חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אלבז חי – 052-5251330 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%99%d7%9d-%d7%a6%d7%91%d7%a2%d7%99%d7%9d-%d7%91%d7%a6%d7%9c%d7%97%d7%aa-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%94%d7%a0%d7%a8%d7%99%d7%99%d7%98%d7%94-%d7%a1%d7%95%d7%9c%d7%93/