כהן שמואל

מסעדה בשרי , בכשרות מהדרין, שם המשגיח מלול עמרם – 052-3297979 מפקח הרב ברק מליחי – 050-4136040 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9b%d7%94%d7%9f-%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%90%d7%9c/
מסעדה בשרי , בכשרות מהדרין, שם המשגיח מלול עמרם – 052-3297979 מפקח הרב ברק מליחי – 050-4136040 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9b%d7%94%d7%9f-%d7%a9%d7%9e%d7%95%d7%90%d7%9c/