כוכב הפרי שדה אברהם סניף הקשת

ירקן כללי , בכשרות מהדרין, שם המשגיח אשר בנימין -052-4402523 מפקח הרב טראב עזרא – 054-8440626 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9b%d7%95%d7%9b%d7%91-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%99-%d7%a9%d7%93%d7%94-%d7%90%d7%91%d7%a8%d7%94%d7%9d-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%94%d7%a7%d7%a9%d7%aa/
ירקן כללי , בכשרות מהדרין, שם המשגיח אשר בנימין -052-4402523 מפקח הרב טראב עזרא – 054-8440626 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9b%d7%95%d7%9b%d7%91-%d7%94%d7%a4%d7%a8%d7%99-%d7%a9%d7%93%d7%94-%d7%90%d7%91%d7%a8%d7%94%d7%9d-%d7%a1%d7%a0%d7%99%d7%a3-%d7%94%d7%a7%d7%a9%d7%aa/