כיכר היל

באזור זה התנחלו בימי קדם בני עמים שונים אשר שרידיהם נתגלו בחפירות שנערכו ע״י המוזיאון לעתיקות ת״א יפו-מוזיאון הארץ. נחשפו כאן שרידי ישובים מסוף האלף הרביעי לפני הספירה ואילך.
באזור זה התנחלו בימי קדם בני עמים שונים אשר שרידיהם נתגלו בחפירות שנערכו ע״י המוזיאון לעתיקות ת״א יפו-מוזיאון הארץ. נחשפו כאן שרידי ישובים מסוף האלף הרביעי לפני הספירה ואילך.