כיתה י7

בכניסה לכיתה יש שולחן מחשב אשר ניתן להזיזו ואז ניתן להכנס עם כיסא גלדלים
בכניסה לכיתה יש שולחן מחשב אשר ניתן להזיזו ואז ניתן להכנס עם כיסא גלדלים