כניסה לאזור חצר משותף של הבנינים לא נגישה. אין שיפוע אין מעקה אין דרך נגישה יש רק מדרגות