כניסה לא נגישה לבניין אורי כהן 1

כניסה לא נגישה בצורת גרם מדרגות, הגבהה ושערי מתכת צרים בכניסה לבניין אורי כהן 1
כניסה לא נגישה בצורת גרם מדרגות, הגבהה ושערי מתכת צרים בכניסה לבניין אורי כהן 1