כניסה לחניון תת- קרקעי ברחבת 29

בלטה יחסית גבוהה ויש הרבה מדרגות
בלטה יחסית גבוהה ויש הרבה מדרגות