כניסה למסיבת ארביקה

כניסה נגישה חלקית קיימת רמפה בגובה סנטימטר ויכולה להוות מכשול
כניסה נגישה חלקית קיימת רמפה בגובה סנטימטר ויכולה להוות מכשול