כניסה למרכז הצעירים

כניסה נגישה ורחבה קיימות מעליות נגישות כיסאות גלגלים. אולמות נגישים
כניסה נגישה ורחבה קיימות מעליות נגישות כיסאות גלגלים. אולמות נגישים