כניסה לפארק הר הצופים 11

עליה נגישה לפארק
עליה נגישה לפארק