כניסה לשירותים

דלת כניסה לשירותי בנים בית ספר השיטה דלת פיקס
דלת כניסה לשירותי בנים בית ספר השיטה דלת פיקס