כניסה נגישה לבניין חיים לסקוב 7

כניסה נגישה לבניין חיים לסקוב 7 בצורת שביל באותו גובה כמו של דלת הכניסה, וכמו כן שער רחב לכניסה עם כיסא גלגלים
כניסה נגישה לבניין חיים לסקוב 7 בצורת שביל באותו גובה כמו של דלת הכניסה, וכמו כן שער רחב לכניסה עם כיסא גלגלים