כניסה נגישה לגן שעשועים בפארק הדקלים

הכניסה נגישה וניתן להיכנס דרכה אל הפארק.
הכניסה נגישה וניתן להיכנס דרכה אל הפארק.