כניסה נגישה עם רמפה בפארק היובל

הכניסה לפארק נגישה, יש רמפה עם מעקה
הכניסה לפארק נגישה, יש רמפה עם מעקה