כפר הנופש נעורים

כפר הנופש נעורים מציע מחירים ותנאים מיוחדים לעמיתי קרנות השוטרים
כפר הנופש נעורים מציע מחירים ותנאים מיוחדים לעמיתי קרנות השוטרים