כתר המזרח הכשר

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח דוד דניאל – 054-8481116 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9b%d7%aa%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%96%d7%a8%d7%97-%d7%94%d7%9b%d7%a9%d7%a8/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח דוד דניאל – 054-8481116 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9b%d7%aa%d7%a8-%d7%94%d7%9e%d7%96%d7%a8%d7%97-%d7%94%d7%9b%d7%a9%d7%a8/