לג'נדה אירועים

בר אקטיבי כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח יקטר שלום – 053-3146664 מפקח הרב בן ציון פרידמן – 054-7708326 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9c%d7%92%d7%a0%d7%93%d7%94-%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d/
בר אקטיבי כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח יקטר שלום – 053-3146664 מפקח הרב בן ציון פרידמן – 054-7708326 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9c%d7%92%d7%a0%d7%93%d7%94-%d7%90%d7%99%d7%a8%d7%95%d7%a2%d7%99%d7%9d/