לה בושרי פראנסיז

איטליז בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אטיאס יאיר – 052-3625156 מפקח הרב בועז הלוי – 054-8426793 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%95%d7%a9%d7%a8%d7%99-%d7%a4%d7%a8%d7%90%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%96/
איטליז בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח אטיאס יאיר – 052-3625156 מפקח הרב בועז הלוי – 054-8426793 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9c%d7%94-%d7%91%d7%95%d7%a9%d7%a8%d7%99-%d7%a4%d7%a8%d7%90%d7%a0%d7%a1%d7%99%d7%96/