לה גופרה

מזנון חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח דוברוסקין ישראל – 052-6770844 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9c%d7%94-%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%94/
מזנון חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח דוברוסקין ישראל – 052-6770844 מפקח יעקב משה – 052-7112350 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9c%d7%94-%d7%92%d7%95%d7%a4%d7%a8%d7%94/