לוח זיכרון לאדית שטיין

נרצחה באושוויץ ב 1942
נרצחה באושוויץ ב 1942