לוינסקי בשכונה

מזנון כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח סולימני עידן – 052-4707090 מפקח הרב בנימין מדר – 054-8460506 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%a0%d7%a1%d7%a7%d7%99-%d7%91%d7%a9%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%94/
מזנון כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח סולימני עידן – 052-4707090 מפקח הרב בנימין מדר – 054-8460506 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9c%d7%95%d7%99%d7%a0%d7%a1%d7%a7%d7%99-%d7%91%d7%a9%d7%9b%d7%95%d7%a0%d7%94/