לוי עמיאל

איטליז בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח ישר גדעון - 052-3873773
איטליז בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח ישר גדעון - 052-3873773