לונה פארק קיוסק

מזנון כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח משולם רשבי – 054-4525827 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a4%d7%90%d7%a8%d7%a7-%d7%a7%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%a7/
מזנון כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח משולם רשבי – 054-4525827 מפקח כהן יצחק – 054-8162029 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9c%d7%95%d7%a0%d7%94-%d7%a4%d7%90%d7%a8%d7%a7-%d7%a7%d7%99%d7%95%d7%a1%d7%a7/