לופו

טבעוני כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח כהן שמעון – 052-7656108 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9c%d7%95%d7%a4%d7%95/
טבעוני כללי, בכשרות רגילה, שם המשגיח כהן שמעון – 052-7656108 מפקח לוי אבישי – 054-7708255 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9c%d7%95%d7%a4%d7%95/