לוריא קיטשן

מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח גלטשטיין ישראל -054-5405408 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%90-%d7%a7%d7%99%d7%98%d7%a9%d7%9f/
מסעדה בשרי, בכשרות רגילה, שם המשגיח גלטשטיין ישראל -054-5405408 מפקח נוני ברכאל – 054-7708303 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9c%d7%95%d7%a8%d7%99%d7%90-%d7%a7%d7%99%d7%98%d7%a9%d7%9f/