לחם הכפר

בית קפה חלבי, פרווה , בכשרות רגילה, שם המשגיח בנאל טובים  - 050-4503464 
בית קפה חלבי, פרווה , בכשרות רגילה, שם המשגיח בנאל טובים  - 050-4503464