ליאור קוקה

מזנון חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח בוסו ישראל – 052-2549964 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%95%d7%a8-%d7%a7%d7%95%d7%a7%d7%94/
מזנון חלבי, בכשרות רגילה, שם המשגיח בוסו ישראל – 052-2549964 מפקח סימן טוב שלמה – 052-4533680 אתר https://rabanut.co.il/business/%d7%9c%d7%99%d7%90%d7%95%d7%a8-%d7%a7%d7%95%d7%a7%d7%94/