ליפתא

למעיין בריכת איגום גדולה, בה ניתן להתרחץ, ובריכה נוספת שמחכה כבר שנים שישפצו אותה. במקום נקבה.דרכי הגעה: מצומת הכניסה לירושלים יורדים לכיוון שכונת מי נפתוח, משם יורד שביל מסומן ירוק לוואדי ולבריכה. קורדינטות ברשת ישראל החדשה: 0 / 633468, מפת סימון שבילים: החרמון הגולן ואצבע הגליל מס' 1.
למעיין בריכת איגום גדולה, בה ניתן להתרחץ, ובריכה נוספת שמחכה כבר שנים שישפצו אותה. במקום נקבה.דרכי הגעה: מצומת הכניסה לירושלים יורדים לכיוון שכונת מי נפתוח, משם יורד שביל מסומן ירוק לוואדי ולבריכה. קורדינטות ברשת ישראל החדשה: 0 / 633468, מפת סימון שבילים: החרמון הגולן ואצבע הגליל מס' 1.